תיבת תמונה מושלגת נוצצת ונשלפת
24יחידות בארגז, תמונה נשלפת ,ש
מחיר:11.5 ₪  + מע"מ
כדור שלג נוצץ
36 בארגז, התמונה נשלפת
מחיר:9.4 ₪  + מע"מ