שרשרת לדיסקית עם דיסקית
דיסקית כסף מוברש
מחיר:4.4 ₪  + מע"מ
שרשרת לדיסקית
מחיר:1.8 ₪  + מע"מ