תקנון רכישה מחברת סובליין להדפסה בע"מ 
מבוא
אתר סובליין להדפסה בע"מ  מופעל ע"י החברה ומשמש למכירה סיטונאית מקוונת לעסקים.
האמור בתקנון זה בלשון זכר הוא לשם הנוחות בלבד והתקנון מתייחס לבני שני המינים באופן שווה.
הרכישה באמצעות האתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון זה
עצם רכישת המוצר באתר תהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את הוראות תקנון זה, הבין אותן והסכים להן. התקנון מהווה חוזה מחייב בינך לבין החברה.

הרכישה
תמונות המוצרים באתר להמחשה בלבד, המחיר המצוין על המוצרים אינו כולל מע"מ ומשלוח  
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שיווק ומכירת המוצר בכל עת וכן לשלול זכות רכישה באתר מכירות על פי שיקול דעתה. לרבות במקרה בו כבר בוצע הזמנה ושולמה .
לרוב כאשר מוצר אזל מהמלאי המערכת לא תאפשר להוסיף אותו לסל הקניות . אולם, יתכנו מקרים בהם לא צויין חוסר במוצר מסוים למרות שהוא חסר במלאי , במקרה זה על אף ביצוע ההזמנה ותשלום עבורה, החברה לא תהיה מחויבת לספק את ההזמנה ותזכה את הלקוח עבורה. וללקוח ו/או למי מטעמו לא תהיינה טענות ו/או דרישות ו/או תביעות מכל מן וסוג שהוא בקשר לכך.
 
החזרות ביטולים ושינויים
ביטול או שינוי הזמנה לפני שיצאה למשלוח:
בכדי לבטל/ לשנות את העסקה יש לפנות לשרות הלקוחות טלפונית או באמצעות הודעת ווצאפ בהקדם. ביטול /שינוי העסקה בהודעת ווצאפ תהיה בתוקף רק לאחר ששירות הלקוחות ראה ואישר את ההודעה .
ביטול או שינוי הזמנה אחרי שכבר יצא למשלוח:
החזרת המוצר תיעשה כשהוא באריזתו המקורית ובמארזים סגורים בלבד, תוך 14יום מהרכישה בצירוף חשבונית.
אם היו עלויות שילוח הלקוח יישא בעלויות המשלוח של במוצר אל הלקוח( בין אם חוייב בזמן ההספקה או לא) ועלות המשלוח חזרה לחברה. 

אספקה
ניתן לקבל את ההזמנה במשלוח לבית הלקוח או באיסוף עצמאי מהמחסן בהתאם לבחירתכם .
משלוח יגיע לרוב תוך יום עסקים אחד לבית הלקוח ממועד ביצוע הזמנה שבוצעה לפני השעה 10 בבוקר, למרות הנאמר לפעמים ההספקה יכולה להתעכב 14 ימי עסקים.
החברה לא תהא אחראית לכל איחור ו/או עיכוב באספקה ו/או אי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
מחיר המוצר אינו כולל את עלות המשלוחאחריות ושירות
האחריות לבדיקת המוצר, טיבו, תכונותיו, מאפייניו והתאמתו לצרכי הלקוח חלה על הלקוח בלבד.
באחריות הלקוח להודיע לחברה על כל מקרה של נזק, פגם, שבר או אי תקינות של המוצר, וזאת לא יאוחר מחלוף 7 ימים מהמועד בו קיבל ו/או נמסר לו המוצר ולהחזיר את המוצר כמו שהוא ללא שום שימוש או עיבוד ובאריזתו המקורית
במידה והפגם הוא בהדפסה על מוצר, החברה תישאה באחריות על מוצר אחד בלבד מאותו סדרת מוצרים שהלקוח כבר הדפיס אליהם או ביצע עליהם כל עיבוד אחר .
 
 החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות
כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי – ככל שהחוק מתיר זאת. על הלקוח חלה האחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר, למעט במקרים בהם נקבע כי הנזק האמור נגרם עקב רשלנותה הבלעדית של החברה

 
החבות הכוללת של החברה ביחס לכל מוצר פגום לא תעלה בשום מקרה על מחיר הרכישה של המוצר הפגום
 
אבטחת מידע ופרטיות
החיוב באתר מאובטח בסטנדרט האבטחה המחמיר פי.סי .אי  לקניה בטוחה על פ תקן המוכתב על ידי חברות האשראי .
הספק מכיר ומחויב בזכות הלקוחות ו/או המשתמשים לפרטיות ויימנע מהעברת מידע אודותיהם לצדדים שלישיים עפ"י חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981


החברה מתחייבת שלא לעשות שימוש במידע המסופק לה ע"י הקונים אלא על מנת לאפשר את הרכישה באתר מכירות ובהתאם לכל דין
החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. במקרים שאינם בשליטת החברה ו/או הנובעים מכוח עליון, לא תהא החברה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, ישר או עקיף, שייגרם ללקוח, אם מידע זה יאבד ו/או יעשה בו שימוש לא מורשה
קניין רוחני
כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינן רכושה הבלעדי של החברה
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת במידע כלשהו מן האתר ו/או
מאתר מכירות זה, אלא אם ניתנה הסכמה לכך מטעם החברה

דין וסמכות שיפוט
פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לדין הישראלי
בלבד ולבית המשפט המוסמך באחד מהמחוזות תל אביב-יפו, ירושלים או ב"ש תהא מסורה סמכות השיפוט הבלעדית